Hjem | Referat

Nyheter

Innkalling til årsmøte i Bygland I.L.

 

Styret innkallar herved til årsmøte i Bygland I.L..

Årsmøtet vert kl 1900 torsdag 30.03.17 i klubbhuset til idrettslaget.

Saker som eit medlem ynskjer å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinast 16.03.17 til post@bygland-il.no  eller Bygland I.L. v/ Leif Sigurd Helle, Prestelidi Sør 6, 4745 Bygland.

Saksdokument:

Saksliste

Årsmelding

Rekneskap 2016 og budsjettforslag 2017

Styrets forslag til medlemskontingent

Sak 10.1 til behandling

Sak 10.2 til behandling

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Det vert enkel servering.


Velkomen til årsmøte!

Med venleg helsing:

Styret